Pro uplatnění bonusové slevy (infinity bonus) můžete použít slevový kupon.

Certifikace a expirace výrobků

Aktuální seznam v Evropské unii řádně zaregistrovaných kosmetických přípravků značky TianDe - seznam CPNP (v souladu s Nařízením  Evropského parlamentu a Rady (ES)č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích) ve formátu pdf je k nahlédnutí a stažení zde: TianDe_CPNP Info dopisTianDe_CPNP29082023

Vzhledem k častým dotazům ohledně doby spotřeby výrobků, citujeme Nařízení o kosmetických přípravcích č. 1223/2009, čl.19, odst.c. o době spotřeby:

"Údaj o minimální trvanlivosti není povinný u kosmetických přípravků, jejichž minimální trvanlivost přesahuje 30 měsíců. U těchto výrobků se uvede údaj o době, po kterou je přípravek po otevření bezpečný a lze jej používat, aniž by došlo k újmě na zdraví spotřebitele. Tato informace se uvede symbolem stanoveným v bodě 2 přílohy VII (otevřený kelímek), za kterým následuje údaj o této době (v měsících nebo rocích), kromě případů, kdy pojem trvanlivosti po otevření nemá význam."

Text na štítku "Spotřebujte nejlépe do" je nahrazen označením "L.O.T." a číslem šarže s datem výroby a symbolem "otevřeného kelímku" s dobou doporučené spotřeby od otevření.